دانلود رایگان


مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی

دانلود رایگان مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 34
فهرست
اسلام و حقوق بشر
الف. مبانی و مناقشات غربی
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون تمدنی
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون فرهنگی
1. نشانه شناسی و نظام های معنایی مسلمانان
2. سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حركت در نشانه ها
2-1. الگوی حركت در نشانه ها. هر نظام معنایی
2-2. شالوده شكنی دوگانه نشانه ها.
2-3. گسترش و بومی شدن حقوق بشر در جهان اسلام.
د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
ه‍. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی كشورهای اسلامی
و. پیامدها و نتایج
یادداشت ها و منابع

پیشگفتار
اسلام و حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شكل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشكار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی بین تمدنی و درون تمدنی ، و سه عرصة فلسفی ، تاریخی و عملی آرایش یافت.
یكی از پایدارترین مسائل این بود كه حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام كرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی كه الهام بخش روایت نهایی اعلامیة حقوق بشر بودند، در اساس، به یك منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی ــ كه شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تكمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی كشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در كشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین كنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی كه به تدوین نهایی اعلامیه جهانی انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)
بدین ترتیب، نخستین و مهم ترین مناقشات درون تمدنی در باب اعلامیة حقوق بشر به حوزة فرهنگ های غربی مربوط می شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام ها و سنّت های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی درون تمدنی در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم.
...
حسین مهرپور، جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به اجمال معرفی كرده است. وی به مواردی نظیر آزادی ، تساوی در برابر قانون ، منع شكنجه ، آموزش و پرورش ، زن و خانواده به عنوان اصول مشترك قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی اشاره می كند. (31) مهرپور با تأكید بر این نكته كه نقاط اشتراك ما با میثاق، خیلی بیش از نقاط افتراق است می افزاید:
در آغاز باید موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخی از موارد كه به نظر می رسد با موازین اسلامی تطابق ندارد و احیاناً با برخی مقررات قوانین موضوعه هم مغایر است، قابل حل می باشد؛ زیرا امكان اصلاح قوانین در راستای انطباق با میثاق (بین المللی حقوق مدنی و سیاسی), بدون اینكه خللی به مبنای اسلامی وارد شود، وجود دارد. (32)
مهرپور، به درستی, به چند نكته مهم اشاره می كند: نخست به تقابل یا استقلال دو نظام معنایی متفاوت، یعنی مبانی اسلامی و حقوق بشر غربی , توجه می كند كه در مورد حقوق اساسی بشر با یكدیگر نقاط اشتراك و افتراق دارند. ثانیاً، به ضمانت اجرایی حقوق بشر با توجه به میثاق های لازم الاجرای بین المللی اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومین نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل برخی موارد از قوانین جمهوری اسلامی ایران در راستای انطباق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و سرانجام چهارمین نكته قابل حل بودن این اصلاح و انطباق ها بدون خلل به مبانی اسلامی است. ....


تحقیق اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی


تحقیق حقوق بشر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اسلام و حقوق بشر | 2420 - olympiclordegan

16 ا کتبر 2018 ... اسلام و حقوق بشر | 2420 | dl44.olympiclordegan.ir. ... «درون تمدنی» در جوامع اسلامی،
و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون
تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می ...

اصل مقاله (351 K) - پژوهشنامه علوم سیاسی

ایران می تواند نشانه هایی برای شناخت جهت گیری های ایرانیان به ویژه درباره. نحوه
تعامل با ... اسلام در برابر غرب بود، نیز نظریه منازعه تمدن ها به طور وسیعی بازتاب
یافت. در این مقاله ... امر سیاسی در درون گفتمان، بر اساس دو گانه ضدیت و همدلی یا
رابطه دوست و .... از یک سو، تهدیدی را که هانتینگتون در بیداری جوامع اسلامی مشاهده می
کند،.

دانلود فایل کامل مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و ...

16 دسامبر 2018 ... مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی
آن در جوامع اسلامی نوع فایل : WORD تعداد صفحات : ۳۴ فهرست ...

دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 - olympiclordegan

17 فوریه 2018 ... دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 | dl6.olympiclordegan.ir. ... «اعلامیه حقوق بشر
» به حوزه فرهنگ های غربی مربوط می شد؛ اما همین منازعات، به ... منازعات درون تمدنی غرب،
به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم.

اسلام و حقوق بشر | 2420 - olympiclordegan

16 ا کتبر 2018 ... اسلام و حقوق بشر | 2420 | dl44.olympiclordegan.ir. ... «درون تمدنی» در جوامع اسلامی،
و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون
تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می ...

دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 - olympiclordegan

17 فوریه 2018 ... دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 | dl6.olympiclordegan.ir. ... «اعلامیه حقوق بشر
» به حوزه فرهنگ های غربی مربوط می شد؛ اما همین منازعات، به ... منازعات درون تمدنی غرب،
به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم.

نقش مدرنيته در توسعه بنيادگرايي در جهان اسلام

اين مقاله پس از بررسي تعاريف و برداشت هاي مهم از بنيادگرايي اسلامي در ادبيات
معاصر جامعه شناسي دين، با اتخاذ رويکردي جامعه شناختي و با روش ... بر اساس ديدگاه
و فرضيه انتخاب شده در اين مقاله، پيامدهاي مدرنيته در جوامع اسلامي يکي از اصلي
ترين عوامل ... تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی محفوظ
است 2018.

حقوق بشر و اسلام | شبکه اجتماعی حقوقدانان - ius.center

این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة
... در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این .....
یعنی ظهور و زایش مفهوم و قرائتی اسلامی از حقوق بشر، در جوامع اسلامی هستیم.

خرید اینترنتی مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و ...

5 ژانويه 2019 ... محقق عزیز شما برای دانلود فایل مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و
نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی به وبسایت فروشگاه ما مراجعه نموده ...

حقوق بشر و اسلام | شبکه اجتماعی حقوقدانان - ius.center

این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة
... در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این .....
یعنی ظهور و زایش مفهوم و قرائتی اسلامی از حقوق بشر، در جوامع اسلامی هستیم.

دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71735 - market120

17 فوریه 2018 ... دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71735 | s41.market120.ir. ... شد؛ اما همین منازعات، به
تدریج و با گسترش نشانه های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون ... منازعات درون تمدنی
غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم.

دانلود فایل Word تحقيق در مورد اسلام و حقوق بشر | 18418

20 جولای 2018 ... علامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و ... این مناقشات
و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصه «فلسفی»،
«تاریخی» و «عملی» آرایش یافت ... در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی
غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

مهدویت از دیدگاه دین پژوهان و اسلام شناسان غربی(3)

انتظار پیامبری معاد شناختی از سوی خداوند در آخر زمان، در تاریخ اسلام به اندازه ی
تاریخ ادیان ... امیدهای مسیحایی بخشی از روند نخستین جامعه اسلامی در شکل دهی خود
بود و در ... در دوره ای که بلافاصله به روز قیامت منتهی می شود، نشانه های تهدیدآمیزی از
بی نظمی ... "هر چند قرآن با بیانی قوی به مسأله نجات بشر اشاره نمی کند، اما توجه
عمیقی به ...

دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 - olympiclordegan

17 فوریه 2018 ... دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر | 71700 | dl6.olympiclordegan.ir. ... «اعلامیه حقوق بشر
» به حوزه فرهنگ های غربی مربوط می شد؛ اما همین منازعات، به ... منازعات درون تمدنی غرب،
به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم.

مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در ...

اسلام,اسلامی,بشر,تمدنی,جوامع,حقوق,درون,شناختی,غرب,مقاله,منازعات,نشانه بازدید
کننده محترم ... سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حركت در نشانه‌ها2-1. الگوی حركت در نشانه‌ها.

اسلام و حقوق بشر | 2425 - olympiclordegan

16 ا کتبر 2018 ... اسلام و حقوق بشر | 2425 | dl49.olympiclordegan.ir. ... «درون تمدنی» در جوامع اسلامی،
و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون
تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می ...

اسلام و حقوق بشر | 2420 - olympiclordegan

16 ا کتبر 2018 ... اسلام و حقوق بشر | 2420 | dl44.olympiclordegan.ir. ... «درون تمدنی» در جوامع اسلامی،
و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون
تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می ...

اصل مقاله (351 K) - پژوهشنامه علوم سیاسی

ایران می تواند نشانه هایی برای شناخت جهت گیری های ایرانیان به ویژه درباره. نحوه
تعامل با ... اسلام در برابر غرب بود، نیز نظریه منازعه تمدن ها به طور وسیعی بازتاب
یافت. در این مقاله ... امر سیاسی در درون گفتمان، بر اساس دو گانه ضدیت و همدلی یا
رابطه دوست و .... از یک سو، تهدیدی را که هانتینگتون در بیداری جوامع اسلامی مشاهده می
کند،.

مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در ...

در این پست فایل با عنوان مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه
شناختی آن در جوامع اسلامی گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه ...

دانلود فایل کامل مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و ...

16 دسامبر 2018 ... مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی
آن در جوامع اسلامی نوع فایل : WORD تعداد صفحات : ۳۴ فهرست ...

اسلام و حقوق بشر | خبرگزاری فارس

11 دسامبر 2008 ... اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي "بين‌تمدني" و "درون تمدني"، و سه عرصة "
فلسفي"، "تاريخي" و "عملي" آرايش يافت. ... در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات
درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم. الف.
.... حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي تأملات نشانه‌شناختي ...

اسلام و حقوق بشر | خبرگزاری فارس

11 دسامبر 2008 ... اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي "بين‌تمدني" و "درون تمدني"، و سه عرصة "
فلسفي"، "تاريخي" و "عملي" آرايش يافت. ... در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات
درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم. الف.
.... حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي تأملات نشانه‌شناختي ...

اسلام و حقوق بشر | 2420 - olympiclordegan

16 ا کتبر 2018 ... اسلام و حقوق بشر | 2420 | dl44.olympiclordegan.ir. ... «درون تمدنی» در جوامع اسلامی،
و در باب مواد مهم اعلامیه حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون
تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می ...

گفتمان فرهنگی دو انقلاب و تأثیرات آنها در عرصه بین الملل (انقلاب ...

این انقلاب بسیاری از تئوری‌های جامعه شناختی در زمینه دین و سکولاریزم را به چالش
کشید. در این مقاله به روش تحلیل گفتمانی ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی ایران را
واکاوی ... اسلامی ایران، فرهنگ، گفتمان فرهنگی، انقلاب فرانسه، اسلام، سکولاریزم،
غرب .... مسلط غرب دارد (نظیر نظریه انتقادی، نشانه شناسی، نظریه تفاوت و
پسامدرنیسم) ...

دانلود فایل کامل مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و ...

16 دسامبر 2018 ... مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی
آن در جوامع اسلامی نوع فایل : WORD تعداد صفحات : ۳۴ فهرست ...

اسلام و حقوق بشر | خبرگزاری فارس

11 دسامبر 2008 ... اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي "بين‌تمدني" و "درون تمدني"، و سه عرصة "
فلسفي"، "تاريخي" و "عملي" آرايش يافت. ... در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات
درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم. الف.
.... حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي تأملات نشانه‌شناختي ...

اسلام و حقوق بشر - 13thesis

31 دسامبر 2018 ... در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون تمدنی غرب، به تحلیل نشانه شناختی این
وضعیت در جوامع اسلامی می پردازیم. الف. مبانی و مناقشات غربی.

خوشنویسی (2)

دانلود پاورپوینت بهداشت ورزشي - 90 اسلاید

دانلود پاورپوینت حرکت های زمین

آزمایش مهارت سنج حلقه ای موئد (مهارت سنج موئد) - آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد

پوشش دار کردن بذر در کشاورزی

تحقیق درباره سواري

پایان نامه و پروژه کارشناسی شبیه سازی بسته بندی شکر با استفاده از PLC و Wincc

پروپوزال ارشد فیزیولوژی ورزشی

دانلودمقاله بررسي کامل موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره خاندان سعودی