دانلود رایگان


پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي - 40 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشکي پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشکي پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشکي پاور?

دانلود رایگان پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي - 40 اسلاید پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي
معرفی مورد
بیماری 15 ساله با ضایعه ای نادر در مخاط فک بالا و بهداشت بسیار بد به بخش بیماریهای دهان مراجعه کرده است.
1) بیمارفرزند یکی از اساتید دانشکده پزشکی وازدوستان استاد بیماریهای دهان بوده وپدرش نیز همراه او میباشد.
2) بیمار به همراه پدر کارگرش ازمنطقه ای دور آمده است.

نوع برخورد استاد – دانشجو و بیماردر هنگام معاینه
اهداف
از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند:
كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند.
به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين اصول را در هنگام مواجهه خود با بيماران به كار بندد.
بر اساس نوع اقدامات مورد نظر، سطح توان مندي هاي خود و شرايط بيمار، در مورد نوع مشاركت خود در انجام اقدامات تشخيصي- درماني براي بيماران تصميم گيري نمايد.
بتواند در موارد مواجهه با خطاي تيم درماني به شكل صحيح اقدام نمايد.
از چه خواهیم گفت
تبيين اصول اخلاق پزشكي
بررسي چالش هاي اخلاق پزشكي در محيط آموزش باليني
ارايه راهكار در خصوص آموزش پزشکی مناسب در چارچوب اصول اخلاق پزشكي
عملكرد دانشجويان در موارد خطاي دندانپزشكان
مروري بر چند مورد
حلقه مفقوده
متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي است
برای دانلود کل پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشکي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – گوگل پاریس

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي - 40 اسلاید - دانلود فایل

17 نوامبر 2018 ... دانلود فایل دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشکی40 اسلاید با برچسبهای
دانلود ... مطلب قبلی دانلود مقاله کامل درباره مهندسی بافت.

پاورپوینت تحقیق اخلاق در مدیریت مهندسی - آپارات

14 Apr 2018

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – تبدیل ...

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

فیلم: مروری بر زندگی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی / ویدیو کلیپ | مگیفا

26 دسامبر 2018 ... مروری بر زندگی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی -

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – کریستال ...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید ... مطالعات برنامه ریزی
کالبدی موزه فهرست این پژوهش هشتاد صفحه ای: فصل اول - پژوهش درباره موضوع:…

كتاب برنامه همايش .pdf - وزارت بهداشت

1 مه 2016 ... ﻋﺰم راﺳﺦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺖ . اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎ
.... دﻛﺘﺮﺳﻌﻴﺪ. ﻋﺴﻜﺮي. دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ وﺗﺨﺼﺼﻲ. 40. دﻛﺘﺮﻣﻬﺴﺘﻲ. ﻋﻠﻴﺰاده ..... دﻳﺪﮔﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻋﻀـﺎي ..... داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ درﺑﺎره
آﻣﻮزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ؟ ...... ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ.

پاورپوینت زندگی و کارهای ماریوبوتا 40 اسلاید - کاس

15 ژوئن 2018 ... خانه / عمومی و آزاد / پاورپوینت زندگی و کارهای ماریوبوتا 40 اسلاید ... آپریل 1943
آموزش دیده در رشته محاسبات فنی ساختمان استاد مدعو پلی تکنیک ...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – زوم سرویس

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید ... کاربر عزیز میتوانید
مشخصات فایل دانلود مقاله کامل درباره تغذیه دام و طیور را مشاهده و در صورت نیاز آن را ...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – مدیا فول

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – بایت بایدو

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

پاورپوینت تحقیق اخلاق در مدیریت مهندسی - آپارات

14 Apr 2018

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – گوگل پاریس

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – گوگل پاریس

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

پاورپوینت زندگی و کارهای ماریوبوتا 40 اسلاید - کاس

15 ژوئن 2018 ... خانه / عمومی و آزاد / پاورپوینت زندگی و کارهای ماریوبوتا 40 اسلاید ... آپریل 1943
آموزش دیده در رشته محاسبات فنی ساختمان استاد مدعو پلی تکنیک ...

پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي - 40 اسلاید - یونیک فایل

1 روز پیش ... فایل های مرتبط با موضوع : پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید
در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید.

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – تول ابزارک

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – مدیا فول

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

دانلود پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشكي40 اسلاید – تول ابزارک

از دانشجوانتظار مي رود در پايان کلاس بتواند: —كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكي
را در حيطه آموزش دندانپزشكي تشريح كند. —به عنوان يك دانشجوي در حال تحصيل، اين
...

اخلاق حرفه ای | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

اخلاق حرفه ای عبارتست از مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و
خارجی .اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان بر اساس حقوق، تعهدات و وظایف است.

پاورپوینت با موضوع ايمنی کار با ماشین آلات معدنی

پاورپوینت آماده کارآفرینی در زمینه پرورش قارچ - 18 اسلاید

دانلود طرح درس کاجستان درس فارسی

پاورپوینت بازاریابی در رسانه های اجتماعی Social media marketing SMM

پاورپوینت جدید آبله مرغان - 18 اسلاید

انواع ارتباط و نقش آن در زندگی زناشویی

نت گیتار کلاسیک سونات اسکارلاتی

برنامه ریزی نیروی انسانی ، کارمندیابی و انتخاب

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 گرگان

سه بعدی 3D