دانلود رایگان


دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

دانلود رایگان دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي .................................................................. 1
1-مسئوليت انتظامي و اداري .................................................................................... 1
2-مسئوليت كيفري ................................................................................................. 2
3-مسئوليت مدني ................................................................................................... 2
- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي ...... 2
- مباحث تكميلي ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاريخچة تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-1-كليات ............................................................................................................ 7
2-1-تاريخچه ........................................................................................................ 7
3-1-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي 1316 و 1354 و مقايسة آن دو ........ 12

فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
1-2-كليات ........................................................................................................... 17
2-2-تعريف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي ................................................................ 19
4-2-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار ........................................................... 20
5-2-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي ........................................................................ 21
6-2-مبناي قانوني تخلفات انتظامي ......................................................................... 21
7-2-دسته بندي كلي تخلفات ................................................................................ 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلي ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالي ............................................................................................ 25
7-2-ج-تخلفات اداري ........................................................................................... 27
7-2-د-تخلفات شغلي و حرفه اي ........................................................................... 29
8-2-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة 29 آئين نامه 34
9-2-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در مادة 29 آئين نامه .................... 39
10-2-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين ............................................ 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58
10-2-ب-مادة يك لايحة قانوني تصفيه ... ............................................................. 60

فصل سوم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-3-كليات ........................................................................................................... 62
2-3-تعاريف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران .................................................. 64
4-3-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي ..................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي ............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن ..................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70
5-3-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران 72
6-3-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعريف مرور زمان ................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائي ....................................................................................... 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامي ........................................................................... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي ........................................................................... 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامي .................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهاي شوراي نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي ...................................................... 78
عنوان صفحه

فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع ......................................................................................................... 84


سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : بنويس قلم عرض كرد : چه بنويسم؟ فرمود : بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.
از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي - تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد ؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش ، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم .
همانگونه كه تقريرات اين مكتوب ، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد - از يكسو - و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات - از سوي ديگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و ... مي شود كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي
مي باشد .


فایل ورد 96 ص


انواع تخلفات


مجازات های انتظامی


سردفتران


دفتریاران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

(انواع,تخلفات,و,مجازاتهای,انتظامی,سردفتران,و,دفتریاران)(بسمه,تعالی),تحقیق
درباره ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت ...

بحثی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتر یاران

تخلف یا خلاف در مقوله های مشابه و همزمان به کار می روند و در مباحث مختلف حقوقی،
معانی مشترک و ... براساس تحقیقات مؤلفین مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست. ... پس در
مجازاتهای انتظامی عنصر روانی یا عمد و قصد ارتکاب لزوما نمی بایست احراز شوند (
لااقل در ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 95 ص ...

در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران 95 ص. مقدمه : همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم
و ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران – رم ...

در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران. فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:85 فهرست مطالب: عنوان
...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – بینگ مقاله

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران فهرست مطالب عنوان صفحه ...
1 – انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1 1-مسئولیت انتظامی و اداری … .... در
ترویج کشاورزی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده این مقاله با الگوهای ارتباطی و تعارض
در ...

دانلود تحقیق کامل درمورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و ...

انواع تخلفات,مجازاتهای انتظامی,سردفتران,دفتریاران,دانلود تحقیق درمورد انواع
تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,مقاله درباره در دسته بندی علوم ...

مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|ایی

ادامه مطلب و دانلود. این فایل درباره ی مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران
و دفتریاران می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق کامل درمورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و ...

انواع تخلفات,مجازاتهای انتظامی,سردفتران,دفتریاران,دانلود تحقیق درمورد انواع
تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,مقاله درباره در دسته بندی علوم ...

دانلود فایل: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. بطوریكه از امعان نظر در
قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون
مجازات ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|انواع ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,بطوريكه از امعان نظر
در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران - aysutrade

به صفحه دانلود فایل ( انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ) خوش
... هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان | WORD | تحقیق بررسی سیستم ...

تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

(انواع,تخلفات,و,مجازاتهای,انتظامی,سردفتران,و,دفتریاران)(بسمه,تعالی),تحقیق
درباره ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | 97

19 نوامبر 2018 ... این صفحه مربوط به دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران: است که می توانید پس از بررسی آن را دانلود نمایید.

تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران مقدمه : همان گونه
که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای ...

تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

تحقیق مقاله انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران مقدمه : همان گونه
که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران - aysutrade

به صفحه دانلود فایل ( انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ) خوش
... هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان | WORD | تحقیق بررسی سیستم ...

دانلود فایل: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. بطوریكه از امعان نظر در
قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون
مجازات ...

تحقیق – «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران ...

در دسته بندی علوم انسانی هستید. تحقیق – «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
سردفتران و دفترياران». لینک دانلود ” MIMI file ” پایین همین صفحه تعداد صفحات : ”
127 ...

خرید و دانلود انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – ویو ...

دانلود فایل تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. دانلود
فایل. توضیحات:تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران، در
...

تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

,(انواع,تخلفات,و,مجازاتهای,انتظامی,سردفتران,و,دفتریاران)(بسمه,تعالی),تحقیق ...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
...

دانلود پروژه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

دانلود پروژه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران ... دانلود
پروژه طراحي سيستمهاي هيدروليک (فرمت word وباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 32.

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | pdf

19 نوامبر 2018 ... شما به صفحه اختصاصی |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران| وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی لینک ...

نیم‌نگاهی به؛مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها | کانون ...

به هر حال، در این مقاله تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از ...
به عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و
..... «مجازات‌های انتظامی درجه یک و 2 قطعی و درجه 3 به بالا ظرف 10 روز پس ابلاغ حکم ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاراندانلود

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. انواع تخلفات,انواع
تخلفات و مجازاتهای اسلامی,انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي,تخلفات اسلامی ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | pdf

19 نوامبر 2018 ... شما به صفحه اختصاصی |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران| وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی لینک ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – کیلوبایت ...

پروژه,پژوهش,تحقیق,تخلف اداری,تخلف انتظامی,تخلفات,تخلفات شغلی,دانلود پروژه,
دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دفتریاران,سردفتران,مجازاتهای انتظامی ...

انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران – ساعت بحران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در دسته بندی علوم انسانی ...
کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود مقاله راههای پیشرفت تحصیلی را که در ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاراندانلود

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. انواع تخلفات,انواع
تخلفات و مجازاتهای اسلامی,انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي,تخلفات اسلامی ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | post

20 نوامبر 2018 ... دوست گرامی برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی |دانلود مقاله انواع تخلفات و
مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران| رو لینک کلیک کنید.

دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و ...

30 آگوست 2018 ... فایل ورد دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز ...

خرید: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|وب ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

دانلود فایل با عنوان انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

خرید و دانلود انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – کیلوبایت ...

پروژه,پژوهش,تحقیق,تخلف اداری,تخلف انتظامی,تخلفات,تخلفات شغلی,دانلود پروژه,
دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دفتریاران,سردفتران,مجازاتهای انتظامی ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران ...

در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران. فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:85 فهرست مطالب: عنوان
...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|انواع ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,بطوريكه از امعان نظر
در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون ...

تحقیق – «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران ...

در دسته بندی علوم انسانی هستید. تحقیق – «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
سردفتران و دفترياران». لینک دانلود ” MIMI file ” پایین همین صفحه تعداد صفحات : ”
127 ...

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران»

8 فوریه 2018 ... پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران» .... رسمي ، مبادرت
به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | pdf

19 نوامبر 2018 ... شما به صفحه اختصاصی |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران| وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی لینک ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | pdf

19 نوامبر 2018 ... شما به صفحه اختصاصی |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران| وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی لینک ...

تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

(انواع,تخلفات,و,مجازاتهای,انتظامی,سردفتران,و,دفتریاران)(بسمه,تعالی),تحقیق
درباره ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت ...

دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و ...

30 آگوست 2018 ... فایل ورد دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز ...

دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران

دانلود حل تمرین شناسایی سیستم عیسی پور

دانلود پروژه ارتباط با بانک اطلاعاطی اکسس در ویژوال بیسیک رشته کامپیوتر

دانلود پروژه ارتباط با بانک اطلاعاطی اکسس در ویژوال بیسیک رشته کامپیوتر

پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوری پایه هفتم کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

دانلود مجموعه پنج مقاله از دکتر تقی پورنامداریان درباره اندیشه مولانا و شعر او

544 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی راهكارهايي جهت افزایش اخلاق‌مداري و اخلاقي نمودن پليس - 28 صفحه فایل ورد

دانلود مجموعه پنج مقاله از دکتر تقی پورنامداریان درباره اندیشه مولانا و شعر او

نيروگاه هاي توليدكننده برق