دانلود رایگان


دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

دانلود رایگان دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي .................................................................. 1
1-مسئوليت انتظامي و اداري .................................................................................... 1
2-مسئوليت كيفري ................................................................................................. 2
3-مسئوليت مدني ................................................................................................... 2
- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي ...... 2
- مباحث تكميلي ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاريخچة تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-1-كليات ............................................................................................................ 7
2-1-تاريخچه ........................................................................................................ 7
3-1-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي 1316 و 1354 و مقايسة آن دو ........ 12

فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
1-2-كليات ........................................................................................................... 17
2-2-تعريف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي ................................................................ 19
4-2-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار ........................................................... 20
5-2-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي ........................................................................ 21
6-2-مبناي قانوني تخلفات انتظامي ......................................................................... 21
7-2-دسته بندي كلي تخلفات ................................................................................ 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلي ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالي ............................................................................................ 25
7-2-ج-تخلفات اداري ........................................................................................... 27
7-2-د-تخلفات شغلي و حرفه اي ........................................................................... 29
8-2-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة 29 آئين نامه 34
9-2-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در مادة 29 آئين نامه .................... 39
10-2-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين ............................................ 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58
10-2-ب-مادة يك لايحة قانوني تصفيه ... ............................................................. 60

فصل سوم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-3-كليات ........................................................................................................... 62
2-3-تعاريف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران .................................................. 64
4-3-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي ..................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي ............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن ..................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70
5-3-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران 72
6-3-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعريف مرور زمان ................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائي ....................................................................................... 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامي ........................................................................... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي ........................................................................... 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامي .................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهاي شوراي نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي ...................................................... 78
عنوان صفحه

فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع ......................................................................................................... 84


سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : بنويس قلم عرض كرد : چه بنويسم؟ فرمود : بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.
از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي - تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد ؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش ، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم .
همانگونه كه تقريرات اين مكتوب ، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد - از يكسو - و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات - از سوي ديگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و ... مي شود كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي
مي باشد .


فایل ورد 96 ص


انواع تخلفات


مجازات های انتظامی


سردفتران


دفتریاران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. بطوریكه از امعان نظر در
قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون
مجازات ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

21 دسامبر 2017 ... این پست از سایت درباره |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران| است. مایل به دانلود |دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای ...

فایل کامل انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. بطوریكه از امعان نظر در
قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون
مجازات ...

مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|ایی

ادامه مطلب و دانلود. این فایل درباره ی مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران
و دفتریاران می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 8 «بسمه تعالي» عنوان رساله : «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي ...

خرید: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|وب ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و ...

30 آگوست 2018 ... فایل ورد دانلود فایل Word مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و
دفترياران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | 97

19 نوامبر 2018 ... این صفحه مربوط به دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران: است که می توانید پس از بررسی آن را دانلود نمایید.

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران»

8 فوریه 2018 ... پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران» .... رسمي ، مبادرت
به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – ویو ...

دانلود فایل تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. دانلود
فایل. توضیحات:تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران، در
...

خرید: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|وب ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی
سردفتران و دفتریاران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – ویو ...

دانلود فایل تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. دانلود
فایل. توضیحات:تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران، در
...

دانلود فایل: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران. بطوریكه از امعان نظر در
قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون
مجازات ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – بینگ مقاله

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران فهرست مطالب عنوان صفحه ...
1 – انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1 1-مسئولیت انتظامی و اداری … .... در
ترویج کشاورزی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده این مقاله با الگوهای ارتباطی و تعارض
در ...

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران - fc

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای
انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشید. دانلود فایل. تحقیق در مورد انواع تخلفات و
...

خرید و دانلود انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

دانلود پروژه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

دانلود پروژه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران. >p>فرمت
فایل: ورد – Word ( — قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 149موضوع:انواع تخلفات و ...

دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

8 دسامبر 2018 ... سلام ای وسیع جاری. جوینده محترم این محصول با عنوان بررسی انواع تخلفات و
مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران برای استفاده شما آماده گردیده؛ ...

مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی
سردفتران و دفتریاران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما ...

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | post

20 نوامبر 2018 ... دوست گرامی برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی |دانلود مقاله انواع تخلفات و
مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران| رو لینک کلیک کنید.

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|انواع ...

تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,بطوريكه از امعان نظر
در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون ...

مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|ایی

ادامه مطلب و دانلود. این فایل درباره ی مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران
و دفتریاران می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | پرشین مقاله

برای خرید مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اقدام نمایید.
... خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید). روش تحقیق.

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران»

8 فوریه 2018 ... پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران» .... رسمي ، مبادرت
به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب ...

دانلود-تحقیق-انواع-تخلفات-و-مجازاتهای-انتظامی-سردفتران-و ... - سیدا

سیدا,مقاله درمورد,طرح توجیهی,پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش,جزوه, تست های,
حسابداری,کتاب,دانلود ... بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران.

خرید: انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران|وب ...

کلمات کلیدی:تخلفات , مجازاتهای انتظامی, سردفتران, دفتریاران,مسئولیت کیفری
... انتظامی,تخلف اداری,تخلفات شغلی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | پرشین مقاله

برای خرید مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اقدام نمایید.
... خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید). روش تحقیق.

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران – کیلوبایت ...

پروژه,پژوهش,تحقیق,تخلف اداری,تخلف انتظامی,تخلفات,تخلفات شغلی,دانلود پروژه,
دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دفتریاران,سردفتران,مجازاتهای انتظامی ...

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران - fc

کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای
انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشید. دانلود فایل. تحقیق در مورد انواع تخلفات و
...

دانلود-تحقیق-انواع-تخلفات-و-مجازاتهای-انتظامی-سردفتران-و ... - سیدا

سیدا,مقاله درمورد,طرح توجیهی,پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش,جزوه, تست های,
حسابداری,کتاب,دانلود ... بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و
دفتریاران.

دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

24 دسامبر 2018 ... دانلود تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری. 2 روز پیش. دانلود
تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران ...

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران | پرشین مقاله

برای خرید مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اقدام نمایید.
... خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید). روش تحقیق.

اسامی بعضی از انواع پرایمرها در روش های مختلف PCR

پاورپوینت درباره اوقات فراغت

اسامی بعضی از انواع پرایمرها در روش های مختلف PCR

جزوه خلاصه نکات کلیدی آزمون ارشد و دکتری جغرافیا (روش تحقیق در جغرافیا و علوم مرتبط)

جزوات تایپی بیماریهای تولید مثل دامپزشکی – تایپ شده و خوانا – فوق العاده و کامل

دانلود پاورپوینت بمب اتم

دانلود مقاله عالم و اقسام آن

تست

وکتور ماشین-وکتور هلیکوپتر-وکتور قطار-وکتور بالن-وکتور کامیون-وکتور کشتی-وکتور هواپیما-فایل کورل

درس هشتم پیام های آسمانی هفتم ( افتخار بندگی)