دانلود فایل


اقدام پژوهی چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، پایه اول بصورت مبتکرانه بهبود بخشم 22 صفحه بصورت ورد - دانلود فایلدانلود فایل اقدام پژوهی بهبود بخشیدن به عملکرد ریاضی دانش آموزان در مبحث جمع و تفریح اعداد یک رقمی در یک رقمی پایه اول

دانلود فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، پایه اول بصورت مبتکرانه بهبود بخشم 22 صفحه بصورت ورد پیوست دارای عکس بوده که حذف گردیده است و می توانید که عکس های کلاس خود را جایگزین کنید
اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان ---------
نمون برگ شماره 4
عنوان اقدام پژوهی: چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، پایه اول، دبستان نبوت، منطقه --- در سال تحصیلی 1397-1396 به صورت مبتکرانه ای بهبود بخشم.


نام و نام خانوادگي مولف اول/ مجری اصلي:
نام و نام خانوادگي ساير همكاران اقدام پژوهي:-
پست سازمانی: آموزگار
رشته تحصیلی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
دوره تحصیلی: ابتدایی
سمت فعلی: آموزگار
شماره پرسنلی:

(نمون برگ شماره 1)
22/03/97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره ارزيابي اول در مقياس حداکثر نام ارزياب اول

نمره ارزيابي دوم در مقياس حداکثر نام ارزياب دوم تاييد رابط پژوهشي منطقه

نمره ارزيابي سوم در مقياس حداکثر نام ارزياب سوم
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نمره ارزيابي اول در مقياس حداکثر نام ارزياب اول

نمره ارزيابي دوم در مقياس حداکثر نام ارزياب دوم تاييد مدير گروه تحقيقات استان

نمره ارزيابي سوم در مقياس حداکثر نام ارزياب سوم
-------------------------------------------------------------------------------------------

نمره ارزيابي اول در مقياس حداکثر نام ارزياب اول

نمره ارزيابي دوم در مقياس حداکثر نام ارزياب دوم تاييد دبيرخانه مركزي معلم پژوهنده

نمره ارزيابي سوم در مقياس حداکثر نام ارزياب سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان اقدام پژوهی:
چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، پایه اول، دبستان نبوت، منطقه --------- در سال تحصیلی 1397-1396 به صورت مبتکرانه ای بهبود بخشم.

نام و نام خانوادگی:
شماره پرسنلی:
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی)
محل خدمت: دبستان نبوت، منطقه ---------، استان
سمت:آموزگار
سابقه خدمت:8 سال
شماره تلفن همراه:
سال تحصیلی:97-96تقدیم به:
همه جویندگان علم و دانش، بویژه معلمان عزیز که با اقدامات علمی و عملی خود، زمینه پیشرفت عملکرد تحصیلی و همچنین حل مسائل و مشکلات مدرسه، کلاس و دانش آموزان خود را فراهم می سازند.

تقدیر و تشکر از:
همه دانش آموزان خوبم، اولیاء عزیز و مدیر محترم دبستان و همکاران گرامی، بخاطر دلگرمی هایشان و همکاری در اجرای این اقدام پژوهی و سایر دست اندرکاران اداره آموزش و پرورش منطقه --------- بویژه کارشناس فناوری اطلاعات و پژوهش و همچنین شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان ایلام بخاطر فراهم سازی و اجرای بیست و یکمین برنامه معلم پژوهنده( اقدام پژوهی).
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده گزارش اقدام پژوهی 6
مقدمه: 7
بیان مسئله و ضرورت اقدام پژوهی آن: 7
هدف کلی طرح و انگیزه محقق، اهداف جزیی و گروه بندی دانش آموزان و روش شناسی پژوهش:9
بررسی شرایط اولیه(بیان وضعیت موجود و شناسایی مسئله): 10
انتخاب و اجرای روش ابتکاری جدید و نکات نظارتی و اعتباریابی آن: 12
تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی یافته های حاصل از اجرای روش ابتکاری جدید (بیان وضعیت مطلوب و مورد نظر) 13
نتیجه گیری نهایی: 15
منابع: 16
پیوست ها: 17چکیده گزارش اقدام پژوهی:امروزه اقدام پژوهی[1]( پژوهش در عمل) به عنوان یکی از بهترین میدان های بهبود عملکرد معلم و سایر دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت به قصد بر طرف کردن وضعیت اولیه و نامطلوب و رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد نظر در کلاس درس و حل مشکلات[2] دانش آموزان و سایر بخش های آموزشی و پرورشی به شیوه علمی و عملی قلمداد می شود.این پژوهش، هم بر همین اساس شکل گرفته است. به عنوان یک معلم مقطع ابتدایی، همواره در فکر این هستم که به طور عینی و ساده همراه با تنوع و جذابیت و فراتر از مفاهیم گاه پیچیده و انتزاعی کتب درسی معمول، فراتر روم و با ایجاد روش های یادگیری فعال و نو هر چند به ظاهر ساده ابداعی توسط خودم، یک وضعیت مطلوب و خوشایندی را برای دانش آموزانم فراهم سازم.موضوع یادگیری مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی[3] به عنوان یک موضوع بنیادی و حساس در پایه اول ابتدایی و کتاب ریاضی[4] به عنوان یک کتاب پایه و اساسی در پایه اول ابتدایی مطرح است.در هنگام تدریس در این زمینه در اکثر کلاس ها و برای معلمان،مشاهده شده است که دانش آموزان مدت زیادی و همراه با مشکلات متعدد آموزشی و درسی در مورد جمع و تفریق اعداد یک رقمی که در اواسط سال تحصیلی تدریس می شود، صرف کرده و یا با آن روبرو هستند.من در دبستان نبوت منطقه --------- در هنگام تدریس مشاهده نمودم که شرایط اولیه دانش آموزانم نامطلوب بوده و با مسائلی همچون:استرس ریاضی، سردرگمی و قاطی کردن اعداد، عدم درک و فهم و کاربرد صحیح و کامل اعداد، خستگی، بی حوصلگی، حواس پرتی،عدم علاقه و انگیزه و عدم شور و شوق برای یادگیری مطلوب و بهینه در مورد جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی مواجهه شده بودند و گاها در حل تمرینات کتاب ریاضی و تمرینات ارائه شده توسط خودم به آنان، ناتوان، شده بودند.لذا با این شرایط،بعد از بررسی های متعدد، متوجه شدم که مشکل اصلی اکثر دانش آموزانم مربوط به روش های یکنواخت حل تمرین ها، عدم جذابیت مبحث درسی جمع و تفریق،ملال آور بودن فضا و جو کلاس،عدم عینیت و تجسم کودکانه در مباحث کتاب، عدم به کارگیری روش های خلاق و متنوع و در نهایت عدم درک صحیح و البته کامل مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی در کتاب ریاضی و تکیه کردن صرف به کتاب و حل تمرینات آن و همچنین هدر رفتن زمان زیاد برای یادگیری بود.لذا بعد از بررسی های مختلف،تصمیم گرفتم که با یک روش ابداعی و البته ساده و قابل فهم برای دانش آموزانم، این مشکل را برطرف سازم.بنابراین بعد از به کارگیری روش های مختلف، از روشی که آن را (روش مدل سازی محیطی[5] ) نام نهادم که مبتنی بر استفاده، ساخت و یا الگوبرداری از وسایل ساده، پیش پا افتاده( دور ریختنی)، کم هزینه و با هدف انعطاف پذیری و عینیت بخشیدن به فضای بیرونی( محیطی کلاس) در تدریس می باشد که در مورد مبحث جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی به کار بردم و همچنین استفاده عملی از روش خلاقانه و البته جذابی که آن را تحت عنوان، (روش حبابی[6] که شامل وسایل: ظرف ساده آب، شلنگ کوتاه آب و مواد شوینده در دسترس با تولید کف فراوان) بود نام نهادم که بر اساس عملکرد فردی و گروهی و مبتنی بر رویکرد افزایشی در درست کردن حباب ها(جمع بستن اعداد) و رویکرد کاهشی در ترکاندن حباب ها (تفریق کردن اعداد) است، استفاده نمودم.در پایان بعد از بکارگیری آن، وضعیت مطلوبی نصیب دانش آموزانم و خودم شد. دانش آموزانم با علاقه، انگیزه، راحتی و آرامش، تمرکز حواس،درک و فهم صحیح و کامل به صورت عینی و ساده، فضا و جو نشاط آور و صمیمانه در کلاس، صرف مدت زمان کمتر برای یادگیری، جذابیت،یکپارچگی،پیشرفت ریاضی بر اساس عینیت و تجسم و توانایی هر دانش آموز با خود و نه بر اساس رقابت ناصحیح با سایرین بلکه بر اساس همکاری و رفاقت با همدیگر و کار گروهی،تنوع روش های یادگیری، باحوصله عمل کردن همراه با شور و شوق و نشاط، عملیات مختلف جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی را در قالب کار در کلاس، حل تمرینات کتاب، آزمون های مداد کاغذی و انجام تکالیف و تمرینات مربوطه در منزل حل کرده و از آن لذت می بردند و هم خود دانش آموزان و هم اولیاء آنان و مدیر و سایر همکارانم نیز، احساس رضایت و خرسندی می کردند و در پایان پرسشنامه ای محقق ساخته با سوالات باز پاسخ برای بررسی و ارزیابی نتایج نهایی طرح اقدام پژوهی برای دانش آموزان و اولیاء به صورت مشترک طراحی و اجرا نمودم که مشخص شد که انتخاب و اجرای راه حل و همچنین نتایج نهایی مطلوب بوده است.
واژگان کلیدی گزارش اقدام پژوهی: عملکرد تحصیلی درس ریاضی، جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، مدل سازی محیطی، روش حبابی، خلاقیت و ابتکار.

مقدمه:
امروزه در نظام های آموزش و پرورش پیشرفته ،پیشرفت تحصیلی ناشی از به کارگیری روش ها و رویکردهای نوین با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در درس مورد نظر می باشد و دیگر، روش های تدریس معلم محور جوابگو نیست. درس ریاضی[7] در پایه اول ابتدایی[8] به عنوان درس پایه محسوب شده و با اهدافی نظیر:آشنایی دانش آموزان با اعداد و شمارش صحیح آنها، مقایسه اعداد، جایابی اعداد، جمع و تفریق اعداد،بسط و الگویابی اعداد برای دانش آموزان و معلمان بسیار حساس و مهم می باشد و عملکرد ریاضی آنان بسته به نوع تدریس،روش ها و رویکردهای نوین و مبتکرانه معلم و همچنین به کار گیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی سنجش و ارزشیابی مداوم دارد.
اعداد به عنوان نماد اصلی ریاضی و اعداد یک رقمی به عنوان اولین اعدادی که دانش آموزان پایه اول با آنها سروکار دارند از اهمیت فراوانی در متصل کردن زنجیره یادگیری دانش آموزان به هم و سایر مباحث بعدی درس ریاضی برخوردارند و افزایش عملکرد درسی دانش آموزان در این مورد بسیار مهم و به عنوان پایه مباحث مطرح است که نیازمند به کار گیری روش ها و رویکردهای نوین و مبتکرانه معلمان ابتدایی در میدان عمل است،که این پژوهش به صورت اقدام پژوهی درصدد،جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی به صورت مبتکرانه می باشد.

[1] Action Research
[2] Problems Solve
[3] One Number To One Number Addition & Subtraction
[4] Mathematic Textbook
[5] Environmental Modeling
[6] Bubble Method
[7] Mathematic Lesson
[8] Elementary One Grade


اقدام پژوهی


اقدام پژوهی درس ریاضی جمع و تفریق


اقدام پژوهی دبیر ریاضی


اقدام پژوهی پایه اول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقدام پژوهی اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به شرکت در نماز جماعت ...

اقدام پژوهی علاقمند کردن دانش آموز به نماز جماعت. ... اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به
شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم 26 صفحه بصورت ورد. جمهوری اسلامی ایران.

جمع و تفریق اعداد دو رقمی

در یك تیم فوتبال 11 نفر در زمین مسابقه بازی می كنند و هر تیم آیا می دانید؟ ... جمع و
تفریق دو عدد دو رقمی به صورت ستونی و محاسبات فرایندی ... زبان کالمی را به نماد
ریاضی و برعکس تبدیل نمایند به کمک شکل و محور ... دانش آموزان با تقسیم بندی و
مدرج کردن محور، به قسمت های ده تایی و هر ده تایی را به صورت غیر مدرج می بیند، این.

مجموعه اقدام پژوهی 112 عدد - دانلود رایگان

اقدام پژوهی چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث جمع و تفریق اعداد
یک رقمی در یک رقمی، پایه اول بصورت مبتکرانه بهبود بخشم 22 صفحه بصورت ورد

فیلم درسی از فصل جمع و تفریق اعداد دو رقمی از کلاس دوم دبستان از ...

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جمع و تفریق اعداد دو رقمی از گروه دوم دبستان از مباحث
بدون زیر درس ,

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مطالعه صحیح و مؤثر را در دانش آموزانم ...

اقدام پژوهی نهادینه کردن فرهنگ مطالعه صحیح و موثر در دانش آموزان. ... اقدام پژوهی چگونه
توانستم فرهنگ مطالعه صحیح و مؤثر را در دانش آموزانم نهادینه سازم 16 صفحه بصورت
ورد ... بصورت ورد · اقدام پژوهی چگونه توانستم عملکرد ریاضی دانش آموزانم را در مبحث
جمع و تفریق اعداد یک رقمی در یک رقمی، پایه اول بصورت مبتکرانه بهبود بخشم 22 ...

اقدام پژوهی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل املاء دانش آموزم را در کلاس ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل املا دانش آموزم را در کلاس دوم برطرف کنم. ... دانش
آموزان پایه ابتدایی در مناطق روستایی همواره با مشکلات فراوانی ... به مشکل دانش آموزم
دانستم و با مشورت با سایر همکارانم مطالبی را در خصوص این مسئله جمع آوری کردم. ...
یک رقمی در یک رقمی، پایه اول بصورت مبتکرانه بهبود بخشم 22 صفحه بصورت ورد
...

پاورپوینت با عنوان کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

دانلود پکیج ویژه پترن های فوق کاربردی در لیزر برش و cnc و کابینت و نرده و حفاظ سازی و ...

پاورپوینت چیستی و چرایی ورزش پاک؟

دانلود گزارشکار آزمایشگاه شکل دهی فلزات-بازدید کارخانه مس شهید باهنر کرمان.Doc

فایل فلش تبلت Zentality C-724 به همراه حل مشکل سریال و شبکهپاورپوینت شناخت به منظور تجزیه و تحلیل اثر(شناخت سازه های سنتی)

رام رسمی اندروید 4.1.2 برای Galaxy S2 I9100